ธนาคารไทยเริ่มออกบัตร ATM แบบชิปการ์ดตั้งแต่ 16 พฤษภาคมนี้

บัตร ATM ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนั้นเป็นบัตรแถบแม่เหล็ก ที่มีการถูกสำเนาข้อมูลออกไปถอนเงินได้ง่ายมาก เพราะเป็นบัตรที่ใช้เก็บข้อมูลได้เพียงอย่างเดียวและไม่มีความปลอดภัย ทำให้เป็นปัญหาของลูกค้าผู้ใช้บริการและธนาคารเป็นอย่างมาก ซี่งต่อไปธนาคารไทยจะมีการออกบัตรใหม่ทั้งหมดเป็นบัตรชิปการ์ดเริ่มตั้งแต่ 16 พฤษภาคมนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว บัตรชิปการ์ดเป็นบัตรที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูง เก็บได้ทั้งข้อมูลและระบบรักษาความปลอดภัย ทำให้มั่นใจได้ว่าบัตรของเราจะยากต่อการถูกปลอมแปลง และบัญชีของเราก็จะปลอดภัยด้วย

Categories: บทความคอมพิวเตอร์