AIS เตรียมระงับบริการ สำหรับผู้ที่ส่งเอกสารบัตรประชาชนรูปไม่ชัดเจน

ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ AIS ประกาศแจ้งเตือนสำหรับผู้ที่ใช้บริการ และมีการส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนที่ไม่สามารถอ่านออก รูปไม่ชัด ให้ทำการส่งหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันใหม่อีกครั้งภายใน 7 วัน หลังจากที่ทาง AIS ได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดย้อนหลัง พบว่ามีผู้ใช้งานจำนวนมากที่ส่งเอกสารไม่ชัดเจน

สำหรับใครที่ได้รับ SMS แจ้งเตือนแล้ว ให้รีบดำเนินการอย่างเร่งด่วน ก่อนที่บริการของคุณจะโดนระงับใช้งาน

ภาพตัวอย่าง ข้อความ SMS แจ้งเตือน

Categories: บทความมือถือ