eBay เตรียมฟ้องร้อง Amazon ข้อหาใช้ระบบส่งข้อความบน eBay

Amazon แย่งชิงลูกค้าที่เป็นร้านค้าด้วยการใช้ระบบข้อความบน eBay ส่งหาร้านค้าต่างๆให้ไปใช้งาน Amazon แทน eBay จนทำให้ eBay ต้องออกมาเตือน Amazon ให้หยุดการกระทำดังกล่าว แต่ทาง Amazon ไม่หยุดการกระทำนี้ จนทำให้ทาง eBay เตรียมออกมาฟ้อง Amazon แล้ว

ทางฝั่ง Amazon เอง ยังคงปฏิเสธที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

Categories: บทความคอมพิวเตอร์