Facebook ทดสอบปุ่ม Downvote แสดงออกว่าคอมเมนต์ไม่มีคุณภาพ

Facebook เริ่มทดลองใช้ปุ่ม Downvote แสดงออกว่าคอมเมนต์ไม่มีคุณภาพ ตอนนี้จำกัดเฉพาะหน้าเพจบางเพจเท่านั้น เมื่อกดปุ่มแล้วผู้ใช้สามารถระบุได้ว่าทำไมถึงไม่ชอบคอมเมนต์นี้ โดยมีเหตุผลให้เลือก ได้แก่ ก้าวร้าว (offensive), ชี้นำผิด (misleading), และนอกเรื่อง (off topic) จะว่าไปก็คล้ายกับเป็นปุ่ม Dislike เลย อย่างไรก็ตามต้องรอดูผลทดสอบอีกทีว่าจะออกมาแนวทางไหน

Categories: บทความคอมพิวเตอร์