Facebook รวมโครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งหมดไว้ในชื่อ Facebook Connectivity

โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของ Facebook นั้นมามากมายหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็น internet.org, โครงการ Terragraph, โครงการ Telecom Infra และโครงการอื่นๆอีกเยอะมากๆ ทั้งนี้ Facebook ต้องการเรียกชื่อโครงการที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งในชนบทและในเมืองเข้าไว้ภายใต้ชื่อเดียวกัน นั่นคือ Facebook Connectivity เพื่อให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน ภายใต้ชื่อนี้ ว่าคือโครงการทั้งหมดที่พัฒนาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งโลก

Categories: บทความเทคโนโลยี