Google จดสิทธิบัตรรถยนต์ไร้คนขับที่แม้ชนคนเดินเท้า ก็ไม่สร้างความเสียหายถึงชีวิต

หลายค่ายที่ผลิตรถยนต์ไร้คนขับออกมา ต่างก็พูดกันอยู่เสมอว่า รถยนต์ไร้คนขับนั้นปลอดภัยกว่ารถยนต์ทั่วไปแน่นอน อย่าง Google ก็คิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกัน แต่เพื่อความไม่ประมาท เพราะยังไงอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ดังนั้น Google จึงได้ออกแบบและจดสิทธิบัตรรถยนต์ไร้คนขับที่แม้ชนคนเดินเท้า ก็ไม่สร้างความเสียหายถึงชีวิต (Sticky Cars) หรือจะเรียกว่าเป็นการช่วยชีวิตคนเดินเท้าหลังโดนรถยนต์ไร้คนขับชนก็ว่าได้

สำหรับรถยนต์ไร้คนขับที่ Google จดสิทธิบัตรนี้ ด้านหน้าถูกออกแบบให้ทำหน้าที่คล้ายกระดาษเหนียวที่ใช้ดักจับแมลง และมีชั้นปกคลุมอีกหนึ่งชั้นเพื่อป้องกันแมลงมาติดหน้ารถด้วย เมื่อรถไร้คนขับไปชนคนเดินเท้าเข้า คนก็จะยังติดอยู่ที่หน้ารถไม่กระเด็นออกไปไหน เพราะ Google มองว่าหากผู้ที่ถูกชนกระเด็นออกไปโดนอย่างอื่น อาจสร้างความเสียหายถึงชีวิตได้มากกว่า

Categories: บทความคอมพิวเตอร์