Google เตรียมหยุดโฆษณาแบบ 30 วินาทีกดข้ามไม่ได้ในปี 2018

หลายคนที่ไม่ชอบโฆษณาบน YouTube แบบ 30 วินาทีกดข้ามไม่ได้ กำลังจะได้เฮกันแล้ว เนื่องจาก Google ประกาศเตรียมจะหยุดโฆษณานี้แล้วในปี 2018 และจะเน้นไปที่โฆษณารูปแบบที่เป็นที่พึงพอใจทั้งผู้ใช้และผู้ลงโฆษณา หลายฝ่ายก็มองว่านี่เป็นสัญญาณที่ดี เพราะ YouTube เลือกจะดึงคนดูเอาไว้ มากกว่ารายได้โฆษณา ที่สำคัญตอนนี้คู่แข่งที่น่ากลัวก็คือ Facebook และการที่ประกาศออกมาก่อนปิดจริงเป็นเวลานาน ก็เป็นผลดีกับนักโฆษณาและเอเจนซี่ ที่จะมีเวลาเตรียมตัวปรับรูปแบบโฆษณาของตัวเองด้วย

Categories: บทความคอมพิวเตอร์