IBM ยกเลิกการใช้แบรนด์ Bluemix ทำตลาดคลาวด์แล้ว

ในแรกเริ่ม IBM ทำตลาดคลาวด์ด้วยแบรนด์สองแบรนด์คือ Bluemix และ SoftLayer จากนั้นในปี 2016 ก็ได้ยุบแบรนด์ SoftLayer มารวมเข้ากับแบรนด์ Bluemix และล่าสุดในปี 2017 นี้ IBM ก็ประกาศยกเลิกใช้แบรนด์ Bluemix ทำตลาดคลาวด์แล้ว โดยได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อ IBM Cloud แทน ซึ่งผลิภัณฑ์และบริการต่างๆยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่เปลี่ยนชื่อให้ตรงไปตรงมาเท่านั้น

Categories: บทความเทคโนโลยี