Dropbox

ระวัง!!! ปัญหาเกิดเมื่อข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน Dropbox 7 ล้านรายรั่ว

สำหรับผู้ที่นิยมใช้บริการฝากข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ตเป็นประจำก็คงจะต้องรู้จัก Dropbox แน่นอน แต่เหตุการณ์เริ่มไม่ปกติเหมือนเดิม เมื่อมีข่าวออกมาว่าบัญชีของผู้ใช้งาน Dropbox จำนวน 7 ล้านรายมีข้อมูลรั่วไหลออกสู่ระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีการระบุว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกเปิดเผย เมื่อไม่ได้รับเงินบริจาคครบตามจำนวนที่ต้องการอีกด้วย ทางด้านของ Dropbox ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข้อมูลของผู้ใช้งานใน Dropbox ไม่ได้โดน Hack อะไร ซึ่งการรั่วไหลของรหัสผ่านที่เกิดขึ้นน่าจะมาจากการเข้าใช้บริการอื่นๆ ที่มีการใช้งานรหัสผ่านตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นกับตัวของคุณเองก็คือคุณควรที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันที และไม่ควรที่จะใช้รหัสผ่านเดียวกันร่วมกับบริการอื่นๆที่คุณใช้อยู่ แต่ถ้าจะเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นคุณควรที่จะเข้าสู่ระบบในรูปแบบของ 2-Step Verification ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการถูกโจมตีของบัญชีผู้ใช้งานเอง

Categories: บทความคอมพิวเตอร์