สิทธิบัตร Slide to Unlock ของ Apple ที่จดทะเบียนในเยอรมนีถูกตัดสินเป็นเป็นโมฆะ

สิทธิบัตร Slide to Unlock เป็นสิทธิบัตรที่ Apple ใช้ฟ้องร้องคู่แข่งในหลายๆประเทศ ล่าสุดคดีความในเยอรมันดีถูกตัดสินโดย ศาลอุทธรณ์ของเยอรมนี (Federal Court of Appeals) ตัดสินยืนคำตัดสินตามศาลชั้นต้นในปี 2013 ว่า สิทธิบัตร Slide to Unlock ของ Apple ที่จดทะเบียนในเยอรมนีเป็นโมฆะ เนื่องจากเคยมีบริษัทมือถือ Neonode จากประเทศสวีเดน เคยจดสิทธิบัตรนี้ไว้ตั้งแต่ปี 2006 แล้ว และถึงแม้ว่าบริษัทนี้จะล้มละลายไปแล้ว แต่สิทธิบัตรก็ยังใช้ได้อยู่

Categories: บทความคอมพิวเตอร์