Microsoft ร่วมลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยราคาแพงในซีแอตเทิล

ที่อยู่อาศัยสำหรับแหล่งที่อยู่ของบริษัทเทคโนโลยีอย่างซีแอตเทิล มีราคาที่แพงมากทำให้คนทำงานรายได้กลาง ๆ ไม่สามารถจ่ายได้ไหว ทำให้ต้องไปอยู่ไกล ๆ หรือบางคนก็อาศัยหลับนอนในรถแทน ทำให้ Microsoft ร่วมลงทุน 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อช่วยสร้างที่อยู่อาศัยในซีแอตเทิลที่มีราคาสามารถเข้าถึงได้ โดยแบ่งเป็นสินเชื่อและเงินช่วยเหลือคนไร้บ้าน

Categories: บทความคอมพิวเตอร์