Power Bank

สายการบินไทยออกกฎการนำ Power Bank ขึ้นเครื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารขณะอยู่บนเครื่องบิน

Power Bank หรือแบตเตอรี่สำรองพกพา จัดเป็นวัตถุอันตรายเลยก็ว่าได้ เพราะแบตลิเธียมเมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป จะสามารถติดไฟได้นั่นเอง เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วบนสายการบินต่างประเทศแห่งหนึ่ง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารบนเครื่องบิน ทางสายการบินไทยจึงได้ออกกฎสำหรับการนำ Power Bank ขึ้นเครื่อง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกฎมาตรฐานความปลอดภัย (IATA)โดยทำเป็น Infographic เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย สามาถรสรุปได้ดังนี้

  • สามารถพกพาแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh ขึ้นเครื่องได้
  • สามารถพกพาแบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh – 32,000 mAh ขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน และต้องใส่กระเป๋าเล็กหรือพกติดตัวขึ้นเครื่องด้วย

Categories: บทความคอมพิวเตอร์