โซเชียลเน็ตเวิร์คเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน

โซเชียลเน็ตเวิร์คก็เปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน ที่มีทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกัน แน่นอนว่าโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ทำให้รับรู้ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อมันมีประโยชน์กับเรามันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อตัวเราเช่นกัน เหตุผลที่ทำให้คนเราติดโซเชียลเน็ตเวิร์คอาจเป็นเพราะในชีวิตจริงนั้นเราต้องการจะแสดงความรู้สึกที่อยู่ข้างในออกมา แต่ก็ไม่สามารถแสดงได้หมด จึงเลือกที่จะระบายทางโซเชียลเพราะเป็นทางออกที่ดีที่สุด และทำให้ต้องคอยพึ่งโซเชียลอยู่ตลอดเวลา จนบางทีทำให้ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย สิ่งที่ตามมาก็คือทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม

Categories: บทความคอมพิวเตอร์, บทความมือถือ