Facebook มีอะไรใหม่

เมื่อไม่มานมานี้หลายคนคงแปลกใจว่า Emoticon สายรุ้งนั้นมาจากไหน และมันมีความหมายว่าอย่างไร ซึ่งต่างจาก Emoticon ตัวอื่นๆที่ดูเข้าใจง่ายว่าแสดงความรู้สึกอะไร และสำหรับใครที่ยังไม่มี Emoticon สายรุ้งทำได้ง่ายๆเพียงแค่ไป กด Like เพจเฟซบุ๊ค LGBTQ@Facebook แล้วเราก็จะได้รับ Emoticon ใหม่ที่เรียกว่า Pride มาใช้งานกันอย่างง่ายดาย โดย Mark Zuckerburg ได้กล่าวว่า Emoticon ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความหลากหลายทางเพศ และได้ให้ความหมายของสายรุ้งทั้ง 8 สีไว้ว่า
• สีชมพูเข้ม แทนเรื่องเพศ
• สีแดง แทนชีวิต
• สีส้ม แทนการเยียวยา
• สีเหลือง แทนดวงอาทิตย์
• สีเขียว แทนธรรมชาติ
• สีน้ำเงิน แทนศิลปะ
• สีคราม แทนความผสมผสานกลมกลืน
• สีม่วง แทนจิตวิญญาณของกลุ่มรักร่วมเพศ

 

Categories: บทความมือถือ